Welkom bij OBS Yn e Mande

Welkom bij OBS Yn e Mande

De school heeft een uitgebreide schoolgids. Jaarlijks wordt de inhoud geactualiseerd met de meest actuele gegevens voor het betreffende schooljaar: jaarkalender, samenstelling van de groepen, adressen en telefoonnummers, gym- en zwemtijden etc. De schoolgids verschijnt zowel digitaal als in een papieren versie. Nieuwe ouders krijgen de papieren versie.

Iedere maand verschijnt er verder het “Koartnijs”, met een maandrooster en alle activiteiten die er plaats gaan vinden met een toelichting. Ook onderwijsinhoudelijke informatie over het daltononderwijs wordt regelmatig in het “Koartnijs”, vermeld.

Dat onze school een daltonschool was dragen we nog steeds uit naar ouders en leerlingen. Het daltononderwijs komt in de schoolgids dit jaar nog uitgebreid aan bod. We werken intensief aan de nieuwe samenwerkingsschool. Bij de inrichting van de nieuwe school zullen de daltonprincipes zeker weer naar voren komen, maar we worden niet opnieuw een daltonschool.

 

 

AGENDA

Contactgegevens

OBS YN E MANDE
BUORREN 27
9221 TB
ROTTEVALLE

directeur Theun de Boer

0512-341796
mail ons

Nieuws

Promotiefilm

AfspelenPromotiefilm
 

Welkom bij OBS Yn e Mande

Welkom bij OBS Yn e Mande

De school heeft een uitgebreide schoolgids. Jaarlijks wordt de inhoud geactualiseerd met de meest actuele gegevens voor het betreffende schooljaar: jaarkalender, samenstelling van de groepen, adressen en telefoonnummers, gym- en zwemtijden etc. De schoolgids verschijnt zowel digitaal als in een papieren versie. Nieuwe ouders krijgen de papieren versie.

Iedere maand verschijnt er verder het “Koartnijs”, met een maandrooster en alle activiteiten die er plaats gaan vinden met een toelichting. Ook onderwijsinhoudelijke informatie over het daltononderwijs wordt regelmatig in het “Koartnijs”, vermeld.

Dat onze school een daltonschool was dragen we nog steeds uit naar ouders en leerlingen. Het daltononderwijs komt in de schoolgids dit jaar nog uitgebreid aan bod. We werken intensief aan de nieuwe samenwerkingsschool. Bij de inrichting van de nieuwe school zullen de daltonprincipes zeker weer naar voren komen, maar we worden niet opnieuw een daltonschool.

 

 

AGENDA

Contactgegevens

OBS YN E MANDE
BUORREN 27
9221 TB
ROTTEVALLE

directeur Theun de Boer

0512-341796
mail ons

Nieuws

Promotiefilm

AfspelenPromotiefilm
 

AGENDA

Contactgegevens

OBS YN E MANDE
BUORREN 27
9221 TB
ROTTEVALLE

directeur Theun de Boer

0512-341796
mail ons

Nieuws

Promotiefilm

AfspelenPromotiefilm